Om vandhazard på 7. hul, markering af bold - Seniorklubben

Gå til indhold
Lidt om regler

Lidt om spil ved en vandhazard.
I dette tilfælde benyttes 7. hul som eksempel.

Eksempel 1:
En spiller slår en bold fra tee-stedet i den lille sø foran dame-teestedet.  For ham og hans markør er det en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i vandhazarden.  Spilleren dropper en ny bold ved søen, og fortsætter sit spil. På den anden side af søen finder han imidlertid sin første bold. Hvad nu?
Da han droppede sin bold ved søen, blev den bolden i spil, og den første bold er ude af spil, og kan puttes i lommen.

Eksempel 2:
En spiller slår fra tee-stedet sin bold i venstre side, hen imod grøften til venstre for søen. Hverken markør eller andre af spillerne kan med sikkerhed sige, om bolden er i grøften. Bolden er derfor tabt, og der skal slås en ny (evt. en provisorisk bold). Man må i dette tilfælde ikke gå frem efter vandhazard-regelen.
Hvis spilleren, i dette tilfælde, går frem til grøften og dropper en bold efter vandhazard regelen, idet han fastholder at bolden er i grøften, spiller han fra et forkert sted, og indkasserer to straffeslag.

#

Lidt om at løfte en bold.
Under spil kommer vi ofte ud for, at bolden mistes af syne, og der skal søges efter den. Finder man en bold i forbindelse med søgning, skal bolden markeres inden den løftes. Ens partner eller markør bør være til stede, når bolden løftes. Udlader man at markere bolden, pådrager man sig ét straffeslag. Genplaceres bolden ikke på det rette sted, spilles den fra forkert sted og man pådrager sig to straffeslag.

I det hele taget skal man ved markering gå frem efter regel 20.1: Når en bold skal løftes, skal dens position markeres, ved at et boldmarkeringsmærke, en lille mønt eller anden lignende genstand placeres umiddelbart bag bolden.

#

Lidt om spil på green.
Bolden er ”markeret”
Det er observeret, at nogle spillere ikke har lyst til at markere deres bold, når den ligger på green, og derfor erklære den for ”markeret”. Noget sådan findes ikke i reglerne, og er en uskik, som vil påvirke partneren, da denne vil få to straffeslag, hvis han rammer en sådan ”markeret” bold. Nægter en spiller at markere og løfte sin bold, indkasserer han to straffeslag.

Boldmarkeringsmærke
Et boldmarkeringsmærke på en green er ikke en tee. Det er imod etiketten, da en sådan kan påvirke en bolds rul og mål. Brug i stedet en mønt eller anden lignende markeringsbrik. Undlad at bruge de kendte markører på en golfhandske. De er for små, for tidskrævende og besværlige at benytte. De fleste spillere har en ”lykkemønt” som de benytter som markeringsbrik – en som bringer held i de svære puts!

Marker din bold på green
Når du kommer op til green, og har fornemmelsen af, at din bold kan være til gene for andre spillere, marker da din bold med det samme. Det koster tid og besvær, hvis man hele tiden skal bede om af få en bold markeret.

#

Tilbage til indhold