Bestemmelser - Seniorklubben

Gå til indhold

Regler og bestemmelser for Seniorklubben


Formål:
Formålet med Seniordagen er, at give seniorer i Frederikshavn Golf Klub mulighed for at mødes til socialt og sportsligt samvær, som desuden kan bibringe den enkelte større forståelse for golfspillets regler og etik samt udvikle eget golfspil i samspil med ligesindede.

Aldersgrænser:
For at deltage på seniordagen skal man opfylde følgende laveste aldersgrænse:
Kvinder 50 år
Mænd 50 år.

Spilledage og starttidspunkt:
Der spilles om mandagen, hvor der er reserveret start tider mellem 07:30 og 11:00. Der kan ikke spilles på andre tidspunkter. Herrerne spiller fra tee 58 og tee 54 og damerne tee 50. Der kan ikke spilles med andre spillere, der ikke er tilmeldt seniordagen.

Scorekort:
Klubbens almindelige scorekort benyttes. Scorekort skal udfyldes korrekt og lægges i ”Seniorpostkassen” umiddelbart efter runden er afsluttet. Forkert eller mangelfuld udfyldelse medfører diskvalifikation og dermed tab af de point, som er opnået på diskvalifikationsdagen. Resultatet for birdies/eagles markeres med en cirkles/firkant. Glemmer man at markere sin birdie/eagle, tæller den ikke. 9-huls spillere, som ønsker at spille 18 huller, skal inden starten på de sidste 9 huller, aflevere deres scorekort i seniorpostkassen.

Tilmelding og betaling:
Det koster kr. 25,- at deltage.
Beløbet betales inden starten til vagten fra Seniorudvalget.
Du kan tilmelde dig næste match ved at skrive dig på tilmeldelisten på opslagstavlen eller du kan tilmelde dig over hjemmesiden. Tilmelding senest fredage kl. 12.00.
Der foretages lodtrækning om starttider for
begge rækker, under skyldig hensynstagen til samkørsel, golfvogn og evt. ønsker grundet andre aktiviteter. Senest lørdag bliver der opsat startliste til mandagens turnering på opslagstavlen og på hjemmesiden.

Gæstespillere:
Gæstespillere er velkomne. De betaler greenfee, match-fee samt for evt. deltagelse i spisning.

Inddeling - rækker/grupper.
Der spilles i to rækker - 18 hullers og 9 hullers.

18 hullers rækken er inddelt i tre grupper:
Gruppe 1: Handicap   0 - 22.9 m/k
Gruppe 2: Handicap 23,0 - 27.9 m/k
Gruppe 3: Handicap 28,0- 48.0 m/k


9 hullers er én gruppe - handicap 0 - 54 m/k

Ovennævnte handicap-grænser er gældende fra 1. april 2017.

Hvis ens handicap er 48 og derover skal man starte i 9 hullers-rækken. Når ens handicap er under 48, kan man spille i 18 hullers rækken.

Man kan kun få årspoint i én af rækkerne. Ønsker man midt-sæson, at skifte til en anden række (fra 9 huller til 18 huller eller omvendt), mistes alle de point der indtil da er optjent.

Der spilles som hovedregel Stableford, men i særlige tilfælde spilles der Texas-Scramble eller anden turneringsform.  Når der er gæster på besøg, eller Seniorklubben er på ude besøg, spilles der altid 18 huller.

Årspoint
Årspoint perioden er altid fra første mandag i april til sidste mandag i oktober. Spilles der på vinterbane i den omtalte periode, tæller disse runder IKKE med til årspointene.


De 15 bedste resultater over sæsonen er tællende.

Går man fra én gruppe til en anden, medtages de point man i forvejen har optjent, men man kan kun vinde i den gruppe, hvor man har deltaget i mindst halvdelen af sæsonens matcher. Så længe man har flere matcher i den gamle gruppe end i den nye, vil man blive placeret i denne gruppe. Man kan f.eks. godt vinde gruppe 2, selvom man er oprykket til gruppe 1 i løbet af sæsonen.
Har to spillere lige mange årspoint ved afslutningen, vil den spiller, der her deltaget i
flest matcher i årspoint - perioden være vinderen. Er der stadig lighed, vil den med laveste handicap være vinderen. Er der stadig lighed foretages lodtrækning.

Der tildeles
ikke årspoint på spisedage, ved fremmed besøg eller på fremmede baner.
Der tildeles
ikke årspoint på hjemmebanen, hvis klubben er på besøg andetsteds.
Der kan i specielle tilfælde dispenseres fra dette.

Præmier for skjulte huller, nærmest flaget, længste drive, birdies og puttekonkurrencer
udleveres kun, hvis den pågældende er til stede ved den aktuelle spisning / præmieuddelingsdag.
Øvrige præmier udleveres ved henvendelse til udvalget eller senest næste spisedag.

Bliver man diskvalificeret i en runde, optjener man 1 årspoint, men ingen andre gevinster. Runden bliver så vidt muligt registret som en tællende runde. (Rev. 2014) Kan man ikke fuldføre en runde, skriver man "
No Return" eller "NR" på scorekortet, så får man 1 årspoint og beholder en evt. gevinst ved nærmest flaget, birdie eller skjult hul.

Præmier:
Der er præmie for hver 7. deltager i hver række således:
1-7 deltagere, en præmie
8-14 deltagere, to præmier
15-21 deltagere, tre præmier
over 21 deltagere, fire præmier

Kun præmietagere vises fremover i vinderoversigten.
Er der 2 med lige scores, gælder reglen om flest point på de sidste 9-6-3-1. Er der stadig pointlighed, vil det være spilleren med laveste handicap som vinder, ellers gevinst til begge.

Vinterspil:
Vinterspil foregår i tidsrummet fra første mandag i november til standerhejsningen efterfølgende år.
Der spilles 9-huller i 3 rækker. Handicapgrænsen for de tre grupper sættes på baggrund af deltagerne fra års-point perioden, og kan justeres løbende.

Gruppeinddelingen er 1. januar 2018 og indtil videre således:
Grp. 1: 0 - 24,7
Grp. 2: 24,8 - 29,8
Grp. 3: 29,9 - 54
Grp. 1: 0 - 24,7
Grp. 2: 24,8 - 29,8
Grp. 3: 29,9 - 54


Præmiefordelingen er som ovenfor beskrevet, men grænserne er 6-12-18-24 deltagere, idet der vil være præmier til maksimum de 4 bedste i hver gruppe. Er der 2 med lige scores, gælder reglen om flest point på de sidste 6-3-1. Er der stadig pointlighed, vil det være spilleren med laveste handicap som vinder, ellers gevinst til begge.

Spisning:
Med passende mellemrum, afholdes spisning og præmie udlevering. Der er altid gunstart i forbindelse med spisedagen.

Afslutning:
Afslutningen på sæsonen er altid den første mandag i december, hvor der er match og festmiddag. Herefter er der pause i spillet indtil den 2. mandag i januar.

Matchbetingelser:
Matchbetingelserne vil udover ovennævnte være Frederikshavn Golf Klubs.

Med Venlig Hilsen
Seniorudvalget
_____________________________________________________________________________
Seniorudvalgets sammensætning pr. 01.01.2014:     
Aage Gøgsig: mobil 2421 4931 – formand
Lasse Fjeld: mobil 2093 3956 – udvalgsmedlem
Birthe Christensen: mobil  2042 0407 – udvalgsmedlem
Vibeke Ankerstjerne: mobil  2342 4487 – udvalgsmedlem
Karsten Thorst: mobil 2176 0441 – udvalgsmedlem
---
Johnny Kongsø: mobil  21 447 446 – handicap- og resultatberegner. Webmaster.


Tilbage til indhold