Bestemmelser - Seniorklubben

Gå til indhold
Regler og bestemmelser for Seniorklubben
 
Formål:
Formålet med Seniordagen er at give seniorer i Frederikshavn Golf Klub mulighed for at mødes til socialt og sportsligt samvær, som desuden kan bibringe den enkelte større forståelse for golfspillets regler og etik samt udvikle eget golfspil i samspil med ligesindede.

Aldersgrænser:
For at deltage på seniordagen skal man opfylde følgende laveste aldersgrænse:
Kvinder 50 år
Mænd 50 år.

Spilledage og starttidspunkt:
Der spilles om mandagen, hvor der er reserveret start tider mellem 07:30 og 12:00. Der kan ikke spilles på andre tidspunkter. Herrerne spiller fra tee 58 og tee 54 og damerne tee 50. Der kan ikke spilles med andre spillere, der ikke er tilmeldt seniordagen.

Scorekort:
Klubbens almindelige scorekort benyttes. Scorekort skal udfyldes korrekt og lægges i ”Seniorpostkassen” umiddelbart efter runden er afsluttet. Forkert eller mangelfuld udfyldelse medfører diskvalifikation og dermed tab af de point, som er opnået på diskvalifikationsdagen. Resultatet for birdies/eagles markeres med en cirkel/firkant. Glemmer man at markere sin birdie/eagle, tæller den ikke. 9-huls spillere, som ønsker at spille 18 huller, skal inden starten på de sidste 9 huller, aflevere deres scorekort i seniorpostkassen.

Tilmelding og betaling:
Det koster kr. 25,- at deltage. Beløbet betales inden starten pr. mobile pay til 726781.
Man skal tilmelde sig næste turnering på golfbox. Tilmelding skal ske senest fredage kl. 12.00.
Golfbox genererer en startliste med starttider for alle rækker, under skyldig hensyntagen til samkørsel, golfvogn og evt. ønsker grundet andre aktiviteter. Startlisten sendes pr. mail til deltagerne umiddelbart efter udarbejdelsen.

Gæstespillere:
Gæstespillere er velkomne. De betaler greenfee, turnering-fee samt for evt. deltagelse i spisning.

Inddeling - rækker/grupper.
Der spilles i to rækker - 18 hullers og 9 hullers.
18 hullers rækken er inddelt i tre grupper:
Gruppe 1: Handicap   0 - 24,0 m/k
Gruppe 2: Handicap 24,1 - 29,0 m/k
Gruppe 3: Handicap 29,1 - 48.0 m/k
9 hullers rækken er inddelt i to grupper:
Gruppe 1: Handicap 0 – 34,1
Gruppe 2: Handicap 34,2 - 54
Ovennævnte handicap-grænser er gældende fra 1. april 2021.

Hvis ens handicap er 48 og derover skal man starte i 9 hullers-rækken. Når ens handicap er under 48, kan man deltage i 18 hullers rækken.

Man kan kun få årspoint i én af rækkerne. Ønsker man midt-sæson, at skifte til en anden række (fra 9 huller til 18 huller eller omvendt), mistes alle de point der indtil da er optjent.

Der spilles som hovedregel Stableford, men i særlige tilfælde spilles der Texas-Scramble eller anden turneringsform. Når der er gæster på besøg, eller Seniorklubben er på udebesøg, spilles der altid 18 huller.

Årspoint:
Årspoint-konkurrencen er altid fra første mandag i april til sidste mandag i oktober. Spilles der på vinterbane i den omtalte periode, tæller disse runder IKKE med til årspointene.

De 15 bedste resultater over sæsonen er tællende.

Går man fra én gruppe til en anden, medtages de point man i forvejen har optjent, men man kan kun vinde i den gruppe, hvor man har deltaget i flest turneringer. Så længe man har flere turneringer i den gamle gruppe end i den nye, vil man blive placeret i denne gruppe. Man kan f.eks. godt vinde gruppe 2, selvom man er oprykket til gruppe 1 i løbet af sæsonen.

Har to spillere lige mange årspoint ved afslutningen, vil den spiller, der her deltaget i flest turneringer i årspoint-konkurrencen være vinderen. Er der stadig lighed, vil den med laveste handicap være vinderen. Er der stadig lighed foretages lodtrækning.

Der tildeles ikke årspoint på spisedage, ved fremmed besøg eller på fremmede baner.
Der tildeles ikke årspoint på hjemmebanen, hvis klubben er på besøg andetsteds.
Der kan i specielle tilfælde dispenseres fra dette.

Præmier for skjulte huller, nærmest flaget, længste drive, birdies og andre konkurrencer udleveres kun, hvis den pågældende er til stede ved den aktuelle spisning / præmieuddelingsdag.

Øvrige præmier udleveres ved henvendelse til udvalget eller senest næste spisedag.
Bliver man diskvalificeret i en runde, optjener man 1 årspoint, men ingen andre gevinster. Runden bliver så vidt muligt registret som en tællende runde. Kan man ikke fuldføre en runde, skriver man "No Return" eller "NR" på scorekortet, så får man 1 årspoint og beholder en evt. gevinst ved nærmest flaget, birdie, skjult hul etc.

Præmier:
Der er præmie til hver 8. deltager samt nr. 8 i hver gruppe.
Præmielisten kan ses på golfbox. Andre placeringer kan også ses her.
Præmier for birdies og skjult hul etc. fremgår af FGK hjemmeside – www.fgk-senior.dk
Er der 2 med lige scores, gælder reglen om flest point på de sidste 9-6-3-1. Er der stadig pointlighed, vil det være spilleren med laveste handicap som vinder, ellers gevinst til begge.

Vinterspil:
Vinterspil foregår i tidsrummet fra første mandag i november til standerhejsningen efterfølgende år.
Der spilles 9-huller i 3 rækker. Inddelingen sker med baggrund i antal tilmeldte således der er lige antal i de tre grupper.
Præmiefordelingen er som ovenfor beskrevet. Er der 2 med lige scores, gælder reglen om flest point på de sidste 6-3-1. Er der stadig pointlighed, vil det være spilleren med laveste handicap som vinder, ellers gevinst til begge.

Spisning:
Med passende mellemrum, afholdes spisning og præmie udlevering. Der er altid gunstart i forbindelse med spisedagen.

Afslutning:
Afslutningen på sæsonen er altid den første mandag i december, hvor der er turnering og festmiddag. Herefter er der pause i spillet indtil den 2. mandag i januar.

Turneringsbetingelser:
Matchbetingelserne vil udover ovennævnte være Frederikshavn Golf Klubs.
/Seniorudvalget
_____________________________________________________________________________
 
Seniorudvalgets sammensætning pr. 01.01.2021:
Aage Gøgsig:                     Mobil 2421 4931 – formand                     startlister - økonomi
Lasse Fjeld:                        Mobil 2093 3956 – udvalgsmedlem         startlister – golfbox/scorekort
Lona Michelsen:                 Mobil 2961 2488 – kasserer                    økonomi        
Jane Molsen Sønderby:     Mobil 2449 3649 – udvalgsmedlem         scorekort
Hanne Jørgensen:             Mobil 2537 7711 – udvalgsmedlem         hjemmeside
---
Johnny Kongsø:                 Mobil 2144 7446 – Webmaster.
 

Tilbage til indhold